Πολιτική Ακυρώσεων

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας για Διαμονή, παρακαλούμε σημειώστε τους ακόλουθους όρους:

* Για Ακύρωση πάνω από 41 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, δεν γίνεται καμία χρέωση και η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρο.
* Για Ακύρωση σε διάστημα 21 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης παρακρατείται ποσό ίσο με το 50% του συνολικού κόστους διαμονής.
* Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης χρεώνεται το 50% της συνολικής αξίας διανομής όπως αυτή ήταν προγραμματισμένη, για τις ημέρες που ακυρώνονται.
* Σε περίπτωση ακύρωσης 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη άφιξη σας τα χρήματα δεν επιστρέφονται